Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

Τολεδώθ Γιεσούα

Απόσπασμα από το βιβλίο «Τι είναι ο Χριστός», του Μητροπολίτη Νικοπόλεως Μελετίου, σελ. 126-128

Ο Χριστός δίδασκε, ότι είναι άνώτερος από τον Μωυσή και τον Νόμο του. Αυτό οι Εβραίοι δεν το άντεξαν. Και Τον μίσησαν. Και Τον αρνήθηκαν. Και κάνοντας συμβιβασμούς στην συνείδησή τους, Τον σταύρωσαν.

Από τότε ο λαός του Ισραήλ δεν έπαυσε να αντιμάχεται την δόξα του Υιού του Θεού.
Η πρώτη αντίδραση στην ανάσταση του Κυρίου ήταν η κατασυκοφάντησή τους: ότι τάχα οι μαθητές έκλεψαν το σώμα του Ιησού από τον τάφο! Και ότι τάχα το έκαμαν επίτηδες, για να φτιάξουν τόν «μύθο», ότι αναστήθηκε!

Μα αργότερα κατάλαβαν, ότι η εξήγησή τους αυτή δεν έλεγε τίποτε. Και έγραψαν ένα ειδικό βιβλίο, που φέρει το όνομα Τολεδώθ Γιεσούα (Toledot Yeshu, ספר תולדות ישו, στα εβραϊκά).

Σύμφωνα με επίσημα, καθαρά εβραϊκά στοιχεία, που τα βίσκουμε στη Εβραική Έγκυκλοπαίδεια (Jewish Encyclopedia, vol. 7, New York 1906, σελ. 170-173) το Τολεδώθ Γιεσούα εγράφη τον Μεσαίωνα, δηλ. γύρω στα 1000 χρόνια αργότερα! Και έχει ένα και μοναδικό σκοπό: να μειώσει όσο πιο πολύ μπορεί τον Ιησού Χριστό, για να σβήσει κάθε δυνατότητα επίδρασης χριστιανικής στους Εβραίους.
Το Τολεδώθ Γιεσούα επιχειρεί μια γενική θεώρηση του βίου του Ιησού.

Βλασφημεί την εκ Παρθένου Γέννηση του Ιησού

Παραδέχεται, ότι ο Χριστός έκαμε πολλά καί μεγάλα θαύματα (θεραπείες χωλών, τυφλών, παραλύτων, δαιμονισμένων)· ότι έθρεψε πολλούς με λίγη τροφή ότι περπάτησε επί των υδάτων· ότι ανάστησε νεκρούς. Μα όλα αυτά - λέγει το Τολεδώθ Γιεσούα - τα έκαμε με δύναμη μαγική!...

Κατηγορεί τον Χριστό, ότι εδίδασκε την κατάργηση του Νόμου του Μωυσή, ενώ ο Ιησούς έλεγε: Δεν ήλθα να καταργήσω τον Νόμο αλλά να τον τηρήσω και να τον συμπληρώσω· γιατί από όσα γράφει Ιώτα εν ή κεραία μία ου μη πεισείται, έως αν πάντα γένηται.

Μαρτυρεί: Ότι σταυρώθηκε την παραμονή του Πάσχα. Ότι το σώμα Του το κήδευσαν οι «αποστάτες» μαθητές Του με θρήνους και κοπετούς. Ότι την επομένη του Πάσχα πήγαν στον τάφο, μα δεν βρήκαν το σώμα του Ιησού εκεί... Και τότε οι μαθητές Του έτρεξαν στην αυτοκράτειρα Ελένη, που βρισκόταν τότε στη Ιερουσαλήμ, της το ανέφεραν και - μαζί με την Ελένη - έπλασαν την Ιστορία της αναστάσεως! Τι όμως είχε συμβεί; το σώμα του Ιησού το είχε πάρει ένας κηπουρός· πού όταν έμαθε, ότι είχαν εκμεταλλευθεί την ενέργειά του, το ξαναπαρουσίασε. Και έτσι, οι μαθητές, η αγία Ελένη και μαζί τους ... όλοι οι Χριστιανοί (!...) εξευτελίστηκαν!...

Από την μνεία της Αγίας Ελένης, που γεννήθηκε 250 χρόνια αργότερα, και πήγε στην Ιερουσαλήμ το 327 μ.Χ., δηλ. 300 χρόνια αργότερα και δεν ήταν χρονικά δυνατό να έχει καμιά επικοινωνία με τους αποστόλους, αφού είχαν όλοι πεθάνει τουλάχιστον εκατόν πενήντα χρόνια, πριν εκείνη γεννηθεί, καταλαβαίνει κανείς το επίπεδο του βιβλίου αυτού!


Είναι φανερό, ότι οι Ραββίνοι του Μεσαίωνα - αδιαφορώντας για την αλήθεια! - έγραψαν το βιβλίο αυτό με ένα και μόνο σκοπό· να διεγείρουν στους απλούς Εβραίους άσχημα αισθήματα εις βάρος του χριστιανισμού.

Τα επιχειρήματά τους, με τα οποία προσπαθούν να μειώσουν την χριστιανική πίστη,
από άποψη ψυχολογική είναι έξυπνα, αφού πατούν γερά επάνω στην ψυχολογία και τα συναισθήματα των ανθρώπων που μισούν τον Χριστό· μα από άποψη επιστημονική είναι κατά κυριολεξία γελοία!...

Στο ταλμουδικό βιβλίο Τολεδώθ Γιεσούα στηρίζονται στο σύνολό τους τα βιβλία του Αμπελαίν. Είναι τόσο αντιεπιστημονικά και τόσο αισχρά, πού δεν είναι δυνατό να ασχοληθεί κανείς μαζί τους.


Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου