Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017

226 Ευρωβουλευτές στην τσέπη του Σόρος
Χάρη στον μακροχρόνιο εχθρό του σκανδαλώδους δισεκατομμυριούχου σιωνιστή Σόρος, του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, δημοσιεύθηκε η λεγόμενη "λίστα Σόρος".

Στον κατάλογο αυτόν είναι καταγεγραμμένοι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασκούν πιέσεις για τα σχέδια του χρηματοδότη τους και αλλάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ με τις παρεμβάσεις τους. Ένα ειδικό σημείο στον φάκελο αυτόν είναι και η στάση τους προς τη Ρωσία, σημειώνει η ρωσική Βίζγκλιαντ.

Τώρα υπάρχει μια συγκεκριμένη απόδειξη, πέρα από τα διάφορα δημοσιεύματα, ότι ο Σόρος επηρεάζει πράγματι, τη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χάκερ από την DCLeaks δημοσίευσαν τη μεθοδολογία της «Ανοικτής Κοινωνίας» - το αγαπημένο παιδί του Τζορτζ Σόρος.


Πρόκειται για ένα μακροσκελή έγγραφο που περιέχει πληροφορίες για 226 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι ιδεολογικοί σύμμαχοι της «Ανοικτής Κοινωνίας». Υποτίθεται, ότι προωθούν τις αγαπημένες ιδέες του Τζορτζ Σόρος, όπως τη μεταφορά (λαθρο) μεταναστών στην Ευρώπη, την λεγόμενη «ισότητα των φύλων», τη νομιμοποίηση του γάμου σε άτομα του ιδίου φύλου, την προσέγγιση Ουκρανίας με την ΕΕ και φυσικά την αντιπολίτευση στη Ρωσία.

Συνολικά υπάρχουν 751 βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι οι σύμμαχοι του Σόρος καταλαμβάνουν περισσότερο από το 1/3 των εδρών.

Προσκείμενοι στην «Ανοικτή Κοινωνία» είναι πολιτικοί βαρέων βαρών της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως ο Μάρτιν Σουλτς, μέχρι πρόσφατα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, , ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου Γκι Φερχόφστατ.


"Για εμένα, η νέα Γερμανία υπάρχει μόνο για την διασφάλιση του κράτους του Ισραήλ και του εβραϊκού λαού." Μάρτιν Σουλτζ - π.Πρόεδρος του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου
Κλικ εδώ

Ο φάκελος για τους ήδη αναφερθέντες 226 βουλευτές αναφέρει ότι είχαν συνεργασθεί με την «Ανοικτή Κοινωνία» και ότι «μπορούν να προσληφθούν ξανά», έκφραση που δηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα (ο Τζορτζ Σόρος) να τους ξαναχρησιμοποιήσει..

Κλικ εδώ


Η λίστα με τους 226 ευρωβουλευτές (από τους 750) που θεωρεί ο Ίδρυμα "Ανοικτής Κοινωνίας" ως αποδεδειγμένοι ή πιθανόν σύμμαχοι της Ανοιχτής Κοινωνίας.

EPP

ADAKTUSSON Lars (Sweden)
ALLIOT-MARIE Michèle (France)
BROK Elmar (Germany)
BUDA Daniel (Romania)
CADEC Alain (France)
COMODINI CACHIA Therese (Malta)
CORAZZA BILDT Anna Maria (Sweden)
DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Agustín (Spain)
ENGEL Frank (Luxembourg)
ESTARÀS FERRAGUT Rosa (Spain)
FISAS AYXELA Santiago (Spain)
FJELLNER Christofer (Sweden)
GABRIEL Mariya (Bulgaria)
GRZYB Andrzej (Poland)
HAYES Brian (Ireland)
HÖKMARK Gunnar (Sweden)
JAZLOWIECKA Danuta (Poland)
KELLY Séan (Ireland)
KOVATCHEV Andrey (Bulgaria)
KOZLOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka (Poland)
LAMASSOURE Alain (France)
MACOVEI Monica (Romania)
McGUINNESS Mairead (Ireland)
METSOLA Roberta (Malta)
MORIN-CHARTIER Elisabeth (France)
PIETIKÄINEN Sirpa (Finland)
PREDA Cristian Dan (Romania)
ROLIN Claude (Belgium)
SARVAMAA Petri (Finland)
THEOCHAROUS Eleni (Cyprus)
THUN UND HOHENSTEIN Róza Gräfin von (Poland)
VALEAN Adina-Ioana (Romania)
van NISTELROOIJ Lambert (Netherlands)
VIRKKUNEN Henna (Finland)
WEBER Renate (Romania)
WINKLER Iuliu (Romania)

S&D

ARENA Maria (Belgium)
BALAS Guillaume (France)
BAYET Hugues (Belgium)
BENIFEI Brando Maria (Italy)
BORZAN Biljana (Croatia)
BRANNEN Paul (United Kingdom)
COFFERATI Sergio Gaetano (Italy)
COZZOLINO Andrea (Italy)
CRETU Corina (Romania)
CRISTEA Andi-Lucian (Romania)
DALLI Miriam (Malta)
DANCE Seb (United Kingdom)
DE MONTE Isabella (Italy)
DELVAUX-STEHRES Mady (Luxembourg)
DODDS Anneliese (United Kingdom)
DRAGHICI Damian (Romania)
ERTUG Ismail (Germany)
FAJON Tanja (Slovenia)
FERREIRA Elisa (Portugal)
FLAŠÍKOVÁ BENOVÁ Monika (Slovakia)
FLECKENSTEIN Knut (Germany)
FREUND Eugen (Austria)
GARCÍA-PÉREZ Iratxe (Spain)
GARDIAZÁBAL RUBIAL Eider (Spain)
GEBHARDT Evelyne (Germany)
GENTILE Elena (Italy)
GERINGER de OEDENBERG Lidia Joanna (Poland)
GOMES Ana (Portugal)
GROOTE Matthias (Germany)
GUALTIERI Roberto (Italy)
GUERRERO SALOM Enrique (Spain)
GUILLAUME Sylvie (France)
GUTIÉRREZ PRIETO Sergio (Spain)
HOFFMANN Iris (Germany)
HOWITT Richard (United Kingdom)
IOTOVA Iliana (Bulgaria)
JONGERIUS Agnes (Netherlands)
KHAN Afzal (United Kingdom)
KIRTON-DARLING Jude (United Kingdom)
KREHL Constanze (Germany)
KUMPULA-NATRI Miapetra (Finland)
KYENGE Kashetu (Italy)
KYRKOS Miltiadis (Greece)
LANGE Bernd (Germany)
LEINEN Jo (Germany)
LIBERADZKI Boguslaw (Poland)
LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando (Spain)
LUDVIGSSON Olle (Sweden)
MARTIN David (France)
MARTIN Édouard (United Kingdom)
McAVAN Linda (United Kingdom)
MOISA Ionel-Sorin (Romania)
MOODY Clare (United Kingdom)
MORAES Claude (United Kingdom)
MORGANO Luigi (Italy)
MOSCA Alessia Maria (Italy)
NEUSER Norbert (Germany)
NIEDERMÜLLER Péter (Hungary)
NILSSON Jens (Sweden)
PANZERI Pier Antonio (Italy)
PASCU Ioan Mircea (Romania)
PICULA Tonino (Croatia)
PIRI Kati (Netherlands)
PITTELLA Gianni (Italy)
POST Soraya (Sweden)
REGNER Evelyn (Austria)
REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY Christine (France)
RODRIGUES Liliana (Portugal)
RODRIGUES Maria João (Portugal)
SCHLEIN Elena Ethel (Italy)
SCHULZ Martin (Germany)
SIMON Peter (Germany)
SIPPEL Birgit (Germany)
SMOLKOVÁ Monika (Slovakia)
STEINRUCK Jutta (Germany)
TARABELLA Marc (Belgium)
ULVSKOG Marita (Sweden)
VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO Elena (Spain)
VAN BREMPT Kathleen (Belgium)
VIOTTI Daniele (Italy)
WEIDENHOLZER Josef (Austria)
ZALA Boris (Slovakia)

ECR

DEMESMAEKER Mark (Belgium)
KAMALL Syed (United Kingdom)
KARIM Sajjad (United Kingdom)
KIRKHOPE Timothy (United Kingdom)
McINTYRE Anthea (United Kingdom)
SWINBURNE Kay (United Kingdom)
TANNOCK Charles (United Kingdom)

ALDE

ALI Nedzhmi (Bulgaria)
AUŠTREVICIUS Petras (Lithuania)
BEARDER Catherine (United Kingdom)
BILBAO BARANDICA Izaskun (Spain)
CAVADA Jean-Marie (France)
DE SARNEZ Marielle (France)
DEPREZ Gérard (Belgium)
DLABAJOVÁ Martina (Czech Republic)
FEDERLEY Fredrick (Sweden)
GOERENS Charles (Luxembourg)
GOULARD Sylvie (France)
HARKIN Marian (Ireland)
HYUSMENOVA Filiz (Bulgaria)
in 't VELD Sophie (Netherlands)
JAKOVCIC Ivan (Croatia)
KALLAS Kaja (Estonia)
KYUCHYUK Ilhan (Bulgaria)
LAMBSDORFF Alexander Graf (Germany)
MAURA BARANDIARÁN Fernando (Spain)
MICHEL Louis (Belgium)
MIHAYLOVA Iskra (Bulgaria)
MLINAR Angelika (Austria)
NART Javier (Spain)
NEYTS-UYTTEBROECK Annemie (Belgium)
NICOLAI Norica (Romania)
PAGAZAURTUNDÚA RUIZ Maite (Spain)
RADOŠ Jozo (Croatia)
REHN Olli (Finland)
SCHAAKE Marietje (Netherlands)
TOOM Yana (Estonia)
TØRNÆS Ulla (Denmark)
TREMOSA i BALCELLS Ramon (Spain)
VAJGL Ivo (Slovenia)
van BAALEN Johannes Cornelis (Netherlands)
van NIEUWENHUIZEN Cora (Netherlands)
VÄYRYNEN Paavo (Finland)
VERHOFSTADT Guy (Belgium)
WIKSTRÖM Cecilia (Sweden)

GUE/NGL

ALBIOL GUZMÁN Marina (Spain)
ANDERSON Martina (United Kingdom)
BJÖRK Malin (Sweden)
BOYLAN Lynn (Ireland)
CHRYSOGONOS Kostas (Greece)
COUSO PERMUY Javier (Spain)
de JONG Dennis (Netherlands)
DE MASI Fabio (Germany)
ERNST Cornelia (Germany)
FERREIRA João (Portugal)
GLEZOS Emmanouil (Greece)
HADJIGEORGIOU Takis (Cyprus)
HÄNDEL Thomas (Germany)
IGLESIAS Pablo (Spain)
KARI Rina Ronja (Denmark)
KATROUGKALOS Georgios (Greece)
LÓPEZ Paloma (Spain)
LÖSING Sabine (Germany)
MAŠTÁLKA Jirí (Czech Republic)
MATIAS Marisa (Portugal)
MINEUR Anne-Marie (Netherlands)
OMARJEE Younous (France)
PAPADIMOULIS Dimitrios (Greece)
RODRIGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ Tere (Spain)
SAKORAFA Sofia (Greece)
SÁNCHEZ CALDENTEY Lola (Spain)
SCHOLZ Helmut (Germany)
SPINELLI Barbara (Italy)
SYLIKIOTIS Neoklis (Cyprus)
VALLINA Ángela (Spain)
VERGIAT Marie-Christine (France)
VIEGAS Miguel (Portugal)
ZIMMER Gabriele (Germany)
ZUBER Inês Cristina (Portugal)

Greens/EFA

ALBRECHT Jan Philipp (Germany)
AUKEN Margrete (Denmark)
BUCHNER Klaus (Germany)
CEBALLOS Bodil (Sweden)
CRAMER Michael (Germany)
DELLI Karima (France)
ERIKSSON Peter (Sweden)
GIEGOLD Sven (Germany)
HARMS Rebecca (Germany)
HAUTALA Heidi (Finland)
HEUBUCH Maria (Germany)
JADOT Yannick (France)
JOLY Eva (France)
KELLER Franziska (Germany)
LAMBERT Jean (United Kingdom)
LAMBERTS Philippe (Belgium)
LOCHBIHLER Barbara (Germany)
LUNACEK Ulrike (Austria)
MESZERICS Tamás (Hungary)
REDA Julia (Germany)
REIMON Michel (Austria)
REINTKE Terry (Germany)
SARGENTINI Judith (Netherlands)
SCOTT CATO Molly (United Kingdom)
SEBASTIÀ Jordi (Spain)
ŠKRLEC Davor (Croatia)
TERRICABRAS Josep-Maria (Spain)
URTASUN Ernest (Spain)
VANA Monika (Austria)Κατεβάστε την λίστα σε μορφή PDF από εδώ


Οι αγώνες των (έμμισθων...;) οπαδών του Σόρος

Οι περισσότεροι σύμμαχοι της Ανοικτής Κοινωνίας αγωνίζονται για τα δικαιώματα των (λαθρο) μεταναστών, των "μειονοτήτων", και των ΛΟΑΤ. Υποστηρίζουν, δηλαδή, την απεριόριστη μετανάστευση από τις χώρες του τρίτου κόσμου (πλην του κράτους των "εκλεκτών" φυσικά), τη νομιμοποίηση των ομοφυλοφιλικών γάμων και τον έλεγχο των γεννήσεων.

"Είναι απαγορευμένο για έναν μη εβραίο να ζει στη γη του Ισραήλ" - Αρχιραββίνος του Ισραήλ
κλικ εδώ


Δεν είναι τυχαίο ότι ο δισεκατομμυριούχος συναντιέται με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλωντ Γιουγκέρ πίσω από τις κλειστές πόρτες και κανείς δεν έχει ιδέα τι συζητάνε.


Ο Σόρος στη λίστα του έχει και εκπροσώπους δεξιών κομμάτων, ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι σοσιαλδημοκράτες, αριστεροί όλων των ρηγμάτων, περιβαλλοντολόγοι και "πράσινοι".
Πρόκειται για εκπροσώπους της επιστημονικής και δημιουργικής διανόησης, υπάρχουν και πολλοί καθηγητές..226 Ευρωβουλευτές στο πλευρό του Σόρος…που οι Ρότσιλντς βάζουν μπροστά για να αποφεύγεται η αναφορά στο δικό τους όνομα..
Πηγές
1, 2, 3

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου